Brief aan de burgemeester

t.a.v. dhr. Van Zanen

afz: Organisatie Woonverzet

betreft: Woondemonstratie 14 november 2021

Den Haag, 12 november 2021

Geachte burgemeester Van Zanen,

Wij zijn Woonverzet, een landelijke demonstratie georganiseerd door een brede coalitie van belangenorganisaties en (buurt)actiegroepen die samenwerken voor een rechtvaardiger woonbeleid in Den Haag en daarbuiten.

De wooncrisis is een onhoudbare situatie. Het zal u niet zijn ontgaan dat in korte tijd in verschillende Nederlandse steden veel mensen de straat op zijn gegaan om daadkrachtig en menselijk woonbeleid te eisen. Zoals wij reeds hebben aangekondigd, zal uw stad zondag ook het toneel worden van een vreedzame woondemonstratie, die rond 15:00 uur zal vertrekken vanaf de Koekamp, waar dan al vanaf 14:00 uur een divers inhoudelijk programma wordt verzorgd. Natuurlijk hopen wij erop dat u en veel van uw collega’s hier in eigen persoon bij zullen zijn, om te luisteren naar de verhalen van Haagse medeburgers en om solidariteit te tonen met het ongekende aantal slachtoffers van de wooncrisis.

Vreedzaam en veilig demonstreren

Vanuit de organiserende coalitie doen wij er alles aan om de demonstratie vreedzaam en veilig te laten verlopen. Wij hebben een centraal-gecoördineerd sfeerbeheer, bestaande uit tientallen stewards in veiligheidshesjes, meerdere legal observers en een team van ervaren EHBO’ers. Helaas kunnen wij, als organisatie alleen, de veiligheid van de deelnemers niet garanderen. Vanuit de gemeente (burgemeester, politie, OM) mag op haar beurt worden verwacht dat de politie geen agressie en geweld of dreiging met geweld richting vreedzame demonstranten zal vertonen.

Helaas achten wij het nodig om dit expliciet in deze brief aan u te communiceren, omdat wij het gewelddadige politieoptreden tegen vreedzame woondemonstranten in Rotterdam op 17 oktober j.l. nog vers in ons geheugen meedragen. Meerderen onder ons hebben met eigen ogen gezien of ervaren hoe agenten in burger uit het niets vreedzame demonstranten aanvielen en o.a. meerdere mensen verwondingen aan het hoofd hebben toegebracht, nog voordat de demonstratie de Erasmusbrug bereikt had. Zoals u zult weten heeft dit geleid tot veel ophef, verbazing, boosheid en grote bezorgdheid in de samenleving. Om herhaling te voorkomen, vinden wij het belangrijk om stil te staan bij dit dieptepunt voor de veiligheid en demonstratievrijheid van burgers.

Graag willen wij van u weten hoe u van plan bent om onze veiligheid en demonstratievrijheid te garanderen. Wij verwachten van het openbaar gezag dat de politie in Den Haag eraan wordt gehouden om haar faciliterende taak ernstig, serieus en zorgvuldig uit te oefenen en zich op 14 november a.s. tijdens Woonverzet op gepaste afstand van de demonstranten zal opstellen. In elk geval zullen we een situatie zoals in Rotterdam, waarbij agenten in burger zich in de demonstratie voegden om demonstranten te provoceren en lastig te vallen, moeten voorkomen. Omdat het een uitdrukkelijke taak van de burgemeester is om ervoor te zorgen dat wij veilig kunnen demonstreren, vragen wij u uit grote bezorgdheid hoe u een deëscalerend optreden van politie wilt garanderen.

Van bezorgde ouderen en ouders die op 14 november a.s. graag met kinderen willen mee demonstreren, hebben wij vernomen dat zij na het zien van het politiegeweld in Rotterdam aarzelen of zij nog wel willen meedoen. Daar ligt voor u als burgemeester van onze stad een belangrijke taak, om twijfels als deze weg te nemen.

Wij hopen op uw spoedige reactie en zijn uitdrukkelijk bereid tot dialoog.

Met vriendelijke groet,

Organisatie Woonverzet