Eisen WOONVERZET

Wij eisen

1. Maak het bestrijden van (dreigende) dakloosheid topprioriteit

Behandel dakloosheid als huisvestingsprobleem, zet fors in op het voorkomen van dakloosheid en huisuitzettingen. Zorg voor snelle huisvesting van mensen die toch dakloos raken.

2. Zorg voor breed toegankelijke volkshuisvesting

Voor lagere én middeninkomens. Stop de afbraak van de sociale sector, schaf de verhuurderheffing af. Investeer vanuit het rijk minstens 4 miljard per jaar extra in betaalbare woningen, verduurzaming en leefbare wijken.

3. Garandeer betaalbaarheid

Reguleer huurprijzen óók in de vrije sector, maak het puntenstelsel algemeen bindend en haal de WOZ-waarde uit de puntentelling. Herzie alle belastingmaatregelen die de koopprijzen opdrijven. Belast vermogen zwaarder en inkomen uit werk minder.

4. Garandeer woonzekerheid

Maak vaste huurcontracten en permanente huisvesting weer de norm. Schaf tijdelijke huurcontracten af en bied goede huur(prijs)bescherming voor alle huurders.

5. Verklein de woonongelijkheid tussen koop en huur

Behandel eigenwoningbezit en huren als gelijkwaardig. Stop met onevenredige financiële voordelen voor woningeigenaren. Bouw de hypotheekrenteaftrek versneld af.

6. Bewaak de gelijke toegang tot huisvesting

Stop met uitsluiting op grond van inkomen (Rotterdamwet, gentrificatiebeleid), garandeer voldoende betaalbare woningen voor mensen met een beperking en ouderen. Zorg voor een stevige aanpak van discriminatie door verhuurders en makelaars.

7. Geef burgers gelijkwaardige inspraak

Democratiseer besluitvorming over grond, vastgoed en woonomgeving. Geef bewoners zeggenschap en faciliteer coöperatieve woonvormen.

8. Dam de financialisering van huisvesting in

Schaf onevenredige financiële voordelen voor investeerders af, belast huurinkomsten eerlijk en zet de opkoopbescherming breed in.

9. Geef malafide verhuurders en makelaars geen kans

Registreer en monitor verhuur, investeer in de Huurcommissie en in lokale huurteams en voer een verhuurdersvergunning in. Verhoog de handhavingscapaciteit en bestraf misstanden (in het strafrecht).*

10. Pak leegstand stevig aan & Decriminaliseer kraken

Gebouwen zijn geen ‘gewoon’ consumptiegoed, maar van maatschappelijk belang. Het voor winst (of zomaar) leeg laten staan van gebouwen is diefstal. Het kraakverbod moet daarom worden afgeschaft en leegstand stevig aangepakt.*

We nemen de eisen over zoals geformuleerd door meerdere belangenorganisaties in het WOONMANIFEST.

* Eis is hetzelfde. Formulering onderbouwing anders.

STEUN ONZE EISEN: