Start om 14 uur.

livestream:

https://www.youtube.com/watch?v=VEZBH_AdPlQ

Brief aan de burgemeester

We schreven voorafgaand aan Woonverzet een brief aan Burgemeester van Zanen over . Lees hier verder:

Woonverzet maakt route bekend:

Op zondag 14-11 start de demonstratie om 14 uur op de Koekamp. Na het programma op het podium lopen we door Den Haag om onze eisen luid en duidelijk te laten horen. We komen onder andere langs het ministerie van Binnenlandse Zaken, waar het woonbeleid wordt bepaald.

Iedereen die onze eisen steunt is welkom om mee te lopen, ongeacht afkomst, religie, (a)politieke overtuiging of de kleur van de kleren.

Mensen die de schuld van de wooncrisis bij kwetsbare groepen in de samenleving leggen mogen thuis blijven. Wij zeggen: Woonzekerheid voor iedereen, ook statushouders, mensen zonder papieren en arbeidsmigranten!